Dobrodošli v Laporju

Laporje je gručasto in deloma razloženo naselje, ki leži na prehodu iz Dravinjske v Ložniško dolino. Leži na nadmorski višini 275 m. Je osrednje naselje istoimenske krajevne skupnosti, ki obsega Dolgi Vrh, Drumlažno, Hošnico, Ješovec, Kočno ob Ložnici, Križni Vrh, Levič, Razgor, Žabljek, Vrhole pri Laporju in Zgornjo Brežnico. Laporje je bogato z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Ponaša se tudi z bogato zgodovino. V pisnih virih je prvič omenjeno že leta 1251 kot Lapriach.

Ime kraja je najverjetneje starejše od cerkve. Ljudsko izročilo pravi, da ime kraja izvira iz laporja, kamnine, ki je zastopana na tem območju. (Vir: Čas, 2018, str. 13)

V Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen je zapisano:

Laporje-a s: v Laporju; prid, laporski, preb. Laporčan,-ka. Ime je izpeljano iz občega imena lapor, ki pomeni kamnina, sestavljena iz drobnih zrn gline in apnenca ali dolomita. Kraji s tem imenom ležijo na lapornatih tleh. (Vir: Snoj, 2009, str. 226)

Sredi vasi stoji osnovna šola Gustava Šiliha Laporje, ki nosi ime pedagoga Gustava Šiliha in je bila zgrajena leta 1906. (Avtor: Čas, 2008) V naših krajih je neokrnjena narava, ki jo lahko izkoristimo za zdravo in razgibano življenje. Ponudimo lahko marsikaj, od kulturnih do naravnih znamenitosti. V kraju je osrednji objekt šola, ki skrbi za kulturno dogajanje v kraju. Ob njej so telovadnica, vrtec in  gasilski dom. Pred šolo je velik park, ki učencem omogoča, da praktično raziskujejo naravo. V središču kraja sta pošta in gostilna. Pohodniki se lahko odpravijo na pohod po LPP – Laporski pohodniški poti, ob kateri so še druge zanimive točke, kot so: Muzej starih šivalnih strojev Križni Vrh, Muzej starih motorjev na Razgorju, Cerkev srca Jezusovega na Žabljeku, Cerkev sv. Egidija v Kočnem, Slamnikov kozolec v Kočnem, Senegačnikova cimprača v Laporju, stara preša na Razgorju, Krajinski park Žabljek, dobov gozd, ribnik na Farovcu … (Avtor: Turistični podmladek, 2020)