Tišlerjev kozolec

Nedavno prenovljen kozolec, ki stoji v središču Laporja, je bil najverjetneje zgrajen okoli leta 1930. Zgraditi ga je dala družina Kac ali morda Jože Sagadin (po domače Tišler), ki se je h Kacovim priženil. Kozolca verjetno ni postavljala družina sama, temveč mojster, na kar kažejo skrbno izrezane »roke«. Nosilni stebri so bili hrastovi, vsi drugi deli pa smrekovi. Leta 2020 je kozolec kupila družina Leskovar in ga dala prenoviti mojstru s Pohorja, ki je moral zaradi dotrajanosti lesa zamenjati vse rante, celotno ostrešje in »kozla«. Ohranil pa je temelje, šest nosilnih stebrov in roke. Ohranjen je tudi »hlapec« (star vsaj 65 let) – to je priprava, ki jo obesimo na rante in je na njej mogoče stati ter tako doseči višje rante.