Slamnikov kozolec v Kočnem

Slamnikov kozolec stoji v Kočnem ob Ložnici in je primer kozolca toplarja, ki so v tem delu Slovenije redkejši. Kozolec je grajen v leseni konstrukciji iz hrasta in pokrit z rdečo opeko ter deloma s salonitnimi ploščami. Postavili so ga leta 1884 tesarji iz Šentjurja. Za tesanje in postavitev so potrebovali tri mesece. Kozolec odlikujejo lepo izvedene lesene mreže. V preteklosti so ga uporabljali za sušenje sena, danes pa služi kot prostor, kjer shranjujejo kmečko orodje in stroje. (Avtor: Čas, 2008)