Cerkev sv. Filipa in Jakoba Laporje

Cerkev sv. Filipa in Jakoba je kulturni spomenik. V pisnih virih se prvič omenja leta 1251. Prvotna cerkev je bila lesena, imela je raven strop in zvonik. Sedanja stavba je nastala leta 1907, ko so prejšnjo obnovili in povečali. Cerkev sestavljajo pravokotna ladja, nižji prezbiterij in zvonik ob južni fasadi. Zanimivo je tudi, da je na južni strani cerkve vzidan žrtvenik, posvečen bogu Marsu. (Avtor: Čas, 2008)